සියලු ප්රවර්ග

නිෂ්පාදන

නිවස> නිෂ්පාදන

ICEMEDAL Series Block Ice Machine යනු ICEMEDAL විසින් නිපදවන ලද දෙවන පරම්පරාවේ අයිස් කුට්ටි යන්ත්‍රය වන අතර එය දඟර පයිප්ප වාෂ්පීකරණය භාවිතා කරයි. එහි ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය සහ වඩාත් "මෝඩ" ටයිප් කරන ලද ස්ථාපනය සඳහා, අයිස් කුට්ටි යන්ත්රය ලොව පුරා එහි ජනප්රියත්වය භුක්ති විඳ ඇත.

උණුසුම් කාණ්ඩ

0
විමසීමේ කූඩය
    ඔබේ විමසීමේ කරත්තය හිස් ය